Prof. Dr. Yıldız KUZGUN

Prof.Dr. Yıldız Kuzgun’un Kitabımız ile İlgili Tanıtım Yazısı

Ülkemizde rehberlik hizmetleri ve bu alanda eğitim, öğrencileri niteliklerine uygun alanlara yönlendirme gereksinimini karşılama amacı ile başlatılmıştır.Bu gereksinim hala önemi artarak devam etmesine karşın bu güne kadar rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan akademik çalışmalar içinde meslek rehberliği ve danışmanlığının payının , önemi ile bağdaşık düzeyde olduğu söylenemez. Özellikle bu alanda yeterli sayı ve nitelikte ders kitabının bulunmamasını her zaman önemli bir eksiklik olarak görmüşümdür. Sayın Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın editörlüğünü yaptığı mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında kitabın yayına hazırlanmakta oluşunu çok önemli bir gelişme olarak karşıladım.

İnsanın yeteneklerini kullanarak geçimini sağlayabileceği en uygun çalışma ortamına hazırlanmasına yardım hizmetleri, dünyada yaşanan ekonomik, toplumsal değişimin yarattığı sorunlara, teknolojik gelişmelerden yararlanarak yeni çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. Meslek rehberliği, meslek danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı gibi adlarla yürütülen hizmetlerin dayanağı olarak meslek seçimi olgusunu açıklayan yeni yaklaşımlar ileri sürülmeye, yeni teknikler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Her biri kendi alanında yetkin akademisyenlerin bir araya gelmeleri ile kariyer gelişimi ve danışmanlığında en yeni kuramsal açıklamaları ve uygulamada kullanılan araç ve teknikleri de içine alan, bu alandaki kuram ve uygulamaları kapsamlı bir biçimde tanıtan bir eser olarak Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı – Kuramdan Uygulamaya başlıklı kitabın yayınlanmış olması bu alanda yayın yetersizliğinden yakınan bir kişi olan beni çok mutlu etmiştir. Yazarların eski kaynakların yeni basımlarına ulaşabilmiş olmaları, daha önemlisi ulaşmaya çalışmaları bu alanda akademik düzeyimizin gurur verici bir düzeye ulaştığının göstergesidir. Bu niteliği ile kitap özellikle kariyer danışmanlığı alanında kariyer yapacak kişilere, bilimsel araştırma konusu bulmada esin kaynağı olacak niteliktedir.

Eserin bundan sonra yayınlanacak olan yeni basımlarında aşağıda belirlediğim hususların göz önüne alınması halinde niteliğinin daha da yükseleceği inancındayım:

  1. Kitapta benimsenen kaynak gösterme yöntemi bir okuyucu olarak beni rahatsız etti. Bir paragrafın altında rakamla gösterilen kaynağı öğrenmek için yazının sonundaki kaynaklar listesine bakmak gerekiyor. Bunu her seferinde yapmak zorunda kalınca metinle bağlantıyı sürdürmek zorlaşıyor. Bu yöntemin ne gibi bir yararı olduğunu anlayamadım. Ayrıca, bir yazarın görüşlerinden kaç defa bahsedilmişse kaynak listesinde o yazarın adı o kadar defa zikredilmektedir. Örneğin bir yazarın bir tek eseri kaynak listesinin 2. 7. 10. sıralarında, aynı adla yazılmış olabiliyor. Bunun gerekçesi ne olabilir ?
  2. Yazarların Türkiye’de yapılmış araştırmalara yeterince yer vermedikleri görülmektedir. Benim gözüme çarpan birkaç eksik yayın dışında, başka yayınların da dikkate alınmamış olduğu inancındayım. Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışma eğitiminin gelişmesi ve meslek danışmanlığı alanına duyulan ilginin artması karşısında yüksek lisans ve doktora yapan genç akademisyenlerin bir kısmının bu konuda çalışma yapmış olması gerekir. Bu yayınlara erişilmesi, konu ile doğrudan ilgili olan çalışmaların “Kaynaklar” dolaylı ilgisi olanların “İlgili Diğer Kaynaklar” başlığı altında verilmesi genç okuyucular için çok yararlı olacaktır. Ders notlarına kaynaklar içinde verilmemesi gerekir.
  3. Myers Briggs Type Indicator bir kuram değil Jung’un tanımladığı tiplerin mutlu ve verimli olabilecekleri alanları belirleme çalışmasıdır. Zaten Myers Briggs’de bunu kuram olarak adlandırmamaktadır. Bu nedenle yazının bu kısmının ölçme araçları bölümünde yer alması gerekirdi. Nitekim sayın Yerin Güneri bu görüşü ifade eden bir yazardan da söz etmektedir.
  4. Bazı yazarlar yazılarının uygun yerlerine özgün örnekler, konu ile ilgili sorular yazma gibi bir takım ekler yapmışlar. Bunun diğer yazarlar tarafından da benimsenmesinin hem okuyucunun ilgisini canlı tutmak, hem de yazıların sunuluşunda biçim birliği sağlamak bakımından yararlı olacağı inancındayım.

Sonuç olarak bu yararlı eserin psikolojik danışma ve rehberlik alanında eğitim gören her düzeyde öğrenciye yararlı olmasını, yayınlanmasına ön ayak olan Sayın Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ ı ve esere yazıları ile katkıda bulunan, bazıları ile akademik yaşamımda birlikte zevkle çalıştığım, değerli akademisyenleri içtenlikle kutlar, daha nice güzel eserler verebilecekleri inancı ile çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yıldız Kuzgun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir