Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın editörlüğünü yaptığı “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya”  Pegem.Net raflarında..!

“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı:

Kuramdan Uygulamaya”

(Kitaba İlişkin Bazı Açıklamalar)

1. Mesleki Rehberlik/Kariyer Danışmanlığı alanında güçlü bir kadro ile hazırlanan bu kitap, öncelikle;

* PDR lisans öğrencileri için bir DERS KİTABI,

* Alan uygulamacıları için bir YARDIMCI KİTAP,

*Mastır/doktora öğrencileri için bir KAYNAK KİTAP,

*Alanla ilgili herkes için temel bir BAŞVURU KİTABI olmaya adaydır.

2. Kitabın kapsamı oluşturulurken ilgili derslerin YÖK kur tanımları yanı sıra hedeflenen grupların ihtiyaçları esas alınmıştır. Kitap alanında kapsamlı ve yetkin bir kaynak olma amacı ile tasarlanmış ve alana ilişkin geniş bir perspektif sunmayı hedeflemiştir.

3. Kitap, ilgili alandaki kuram ve uygulamaları birlikte sunma amacındadır. Kitabın içeriği ve sunuş biçimi oluşturulurken derslerin amacı ,öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve hedeflenen yeterlikler göz önünde bulundurulmuştur.

4. Konuların açıklanmasında ; soyut,karmaşık,anlaşılması güç ayrıntılar yerine somut,açık ve anlaşılır bir dil ve sunum biçimi tercih edilmiştir.Dikkat çekici,özetleyici ve açıklayıcı tablo,grafik ve şekillere,tartışma ve uygulamalara yer verilmiştir.

5. Her bölümde ilgili kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ve etkinlik örnekleri yer almış, Türkiye’deki ilgili programlar, ölçekler,konu ile ilgili tezler,uygulamalar ile bütünleştirimiş ve bağlantı kurulmuştur.

6. Öncelikle PDR lisans programındaki “Mesleki Rehberlik ve Danışma” ile “Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları”adıyla yer alan iki zorunlu ders için yürütmede ortaklık ve birlik sağlamak için ilgili web sitesi ile desteklenmesi planlanmıştır.

Web sitesi ile ilgili açıklamalar:

“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya” başlıklı kitap çalışmamız için A.B.D. yaygın olarak uygulanan bir websitesi oluşturma hazırlığı içindeyiz. Daha çok, dersi okutacak öğretim üyelerine yönelik olarak düşünülen bu sitede şu dökümanlara yer verilecektir:

*Kitap kapsamına uygun olarak ders işleme ve sunu planları

*Bölümlere ilişkin power-point ders sunuları

*Konuları açıklayıcı tablo, grafik, şekil ve resimler

*Konuları destekleyen uygulama ve etkinlik örnekleri, ilgili işlem yaprakları,formlar vb.

*Ders kapsamında kullanılacak formal ve informal ölçme ve değerlendirme araçları, ilgili ölçeklerin tanıtımı, uygulama,puanlama,yorumlama açıklama ve örnekleri

*Konularla ilgili derste kullanılabilecek video görüntüleri

*Ödev ve uygulama yönerge ve örnekleri

*Konularla ilgili daha kapsamlı bilgiler için ilgili kaynaklar (kitap, tez, makaleler,web sitesi adresleri vb.)

*Ek bilgi ve beceri modülleri ( örneğin; CV hazırlama, ölçek uygulama,iş görüşmesi yapma,iş arama vb.)

*SORU BANKASI: Bölümlere ilişkin değerlendirme soruları( çoktan seçmeli, bilgi, kavrama, uygulama ve değerlendirme düzeyinde )

Web sitemizin alan akademisyenlerinden gelen talep ve önerilere göre daha da geliştirilmesi planlanmaktadır.