Prof. Dr. Üstün DÖKMEN

Prof.Dr. Üstün Dökmen’in Kitabımız ile İlgili Tanıtım Yazısı

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın editörlüğünü yaptığı ve Dr. Spencer G. Niles’in onursal yazar olarak katkıda bulunduğu “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya” adlı kitabı okudum; bir akademisyen olarak, fevkalade beğendim ve yararlı buldum, bir kişi olarak ise heyecan duydum. Söz konusu kitabın gerek alanda çalışan meslektaşlarımıza, gerekse öğrencilerimize yararlı olacağına inanıyorum. Bu kitabın ayrıca, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında master ve doktora yapacak lisansüstü öğrencilerine de rehberlik edeceği kanısındayım.

Kitapta, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanındaki klasikleşmiş kuramsal bilgilerin yanı sıra alandaki en son gelişmeler ayrıntılı olarak ortaya konmuş, irdelenmiştir. Kitapta, dünyadaki yeni gelişmelerden söz edilirken, bölüm yazarlarının kendilerine ait yeni yaklaşım ve modelleri de ortaya koymaları gurur vericidir.

Kitap, bir bütün olarak, içeriğinin yanı sıra, biçimsel açıdan da göz doldurur niteliktedir. Biçimsel düzenleme şüphesiz ki başka türlü gerçekleştirilebilirdi; örneğin Kaynakça farklı şekillerde yazılabilirdi; ancak kitabın mevcut biçimselliği de, bütünü bozmayan, uygun niteliktedir.

Kanımca, kitapta tartışılabilecek tek nokta, bir bölümde, “Çağdaş-Yeni Yaklaşımlar” yerine “Post Modern Yaklaşımlar” denilmesidir. Bazı başka akademik kitaplarda da, “yeni” yerine “post modern” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak “post modern” ifadesi, felsefede ve sanatta, bizim kastettiğimiz dışındaki anlamlar için kullanılmaktadır. Söz gelişi bu gün binanızın dış cephesine Eski Yunan sütunlarını işlevsel olmayan bir tarzda yerleştirirseniz, bazı mimarlar bu tercihe “post modern mimari” adını verirler. Burada post modern ifadesi, “en yeni” anlamında değil, sadece belirli tarzı tanımlamak için kullanılır. Bu durumda, disiplinler arasında kavram kargaşasından kaçınmak amacıyla “post modern yaklaşım” yerine başka bir kavram kullanmakta yarar olabilir.

Kitaba emeği geçen herkesi kutluyorum.

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN