Etkinlik Örneği: Karar Verme

Hazırlayan :Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak

Sınıf Düzeyi : Temel eğitim son yılları ve lise dönemi

Amaçlar :

1. Karar vermeden önce, kararımızın sonuçlarını, risklerini olumlu yönlerini düşünmemiz gerektiğini öğrenmek.

2. Karar vermenin öğrenilebilecek ve alıştırma yapılarak geliştirile- bilecek bir beceri olduğunu kavramak.

Materyal :

* Tahta ve Tebeşir

* Karar verme formu (Form Alt Kategoride Sunulmuştur.)

UYGULAMA

1. Etkinliğin amaçlarını açıklayınız.

2. Öğrencilerinize, okulda ne gibi kararlar aldıklarını sorunuz. Bunlar; hangi dersi alacağı, hangi branşı seçeceği, hangi eğitsel faaliyete katılacağı, nasıl bir ödev konusu seçeceği, okulu bitirince ne yapacağı… gibi durumlar olabilir.

3. İyi bir karar vermenin, alternatifler (seçenekler) arasından en uygun olanı seçmek olduğunu, bunun bir beceri olarak öğrenilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini açıklayınız.

4. İyi bir karar verebilmek için, karar vermemizi gerektiren bir durumda, kendimize ne gibi sorular sormalıyız: (Önce onların görüşlerini alın, tartışın ve uygun olanları tahtaya yazınız)

• Seçeneklerim neler?

• Karar verme durumuna ilişkin gerekli bilgilere sahip miyim?

• Bilmem gereken ne gibi bilgiler eksik?

• Her bir seçeneğin olası riskleri ve yararlı yönleri neler?

• Her bir seçeneğin sonuçları neler olabilir?

• (A) veya (B) seçeneğini seçtiğimde ve olası sonuçları yaşadığımda neler hissedeceğim.

Benim için şu andaki en iyi alternatif hangisidir?

5. Örnek bir durum seçerek (öğrencilerden gelen bir öneriye göre veya öğretmen önerebilir) bu sorulara göre durumu birlikte tartışın ve “karar verme formu”na uygun olarak tahtaya yazınız. Bu sırada bütün öğrencilerin görüşlerini ifade etmelerine çalışın ve aynı durumda, kişiye göre farklı bir seçeneğin “en iyi/en uygun karar” olabileceğini görmelerine çalışınız.

6. Şimdi öğrencilere, karar vermeleri gereken bir durum saptamalarını ve bu konuda düşünerek “karar verme formu”nu doldurmalarını ev ödevi olarak veriniz.

7. Sonraki derste/oturumda önce ikili gruplar halinde kararlarını birbirleriyle paylaşmalarını isteyiniz. Sonra istekli birkaç kişinin sınıfa sunmasına fırsat veriniz. Sınıfın tepkilerini alınız.

8. İkili paylaşmalarda ve sınıfa sunmalarından yararlandılar mı? Aldıkları tepkiler karar sahibine yeni bir fikir/görüş kazandırdı mı? Seçeneklerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissettiler mi? Bu soruları sorun ve gerekirse formları üzerinde değişiklik yapabileceklerini söyleyiniz.

Sonuç:

Şu noktaları vurgulayarak etkinliği tamamlayınız:

• Karar vermenizi gerektiren her durumda en az 2 seçenek vardır.

• Seçenekler hakkında yeterli bilgiye ihtiyacımız vardır.

• Her bir seçeneğin olumlu ve olumsuz yönlerini iyi düşünmeliyiz.

• Seçimimizin taşıdığı riskleri ve olası sonuçlarını iyi değerlendirmeliyiz.

• Karar vermeden önce başkalarının fikrini alabilir, seçenekleri onlarla tartışabiliriz. Bu belki bizim düşünmediğimiz/göremediğimiz yönleri görmemize yardımcı olabilir.

• Ancak bize ilişkin her kararda sorumluluk bizimdir, bu nedenle son karar bize ait olmalıdır.

• Karar verme becerimizi geliştirebilmek için bu uygulamayı sık sık yapmalıyız.

Alındığı Kaynak:

Yeşilyaprak, B. (2011). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri (19.baskı), Ankara: Nobel Yayınları.

 

 

  • Karar Verme Formu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir