Mesleki Arş. Alanı Etk. Örn.

Hazırlayan: Doç.Dr. Zeynep Hamamcı
Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Roller

Etkinliğin Amacı: Öğrenciler bu etkinliğin bir parçası olarak kadın ve erkek meslek rollerine ilişkin toplumsal kalıp yargıları fark etme ve sorgulamaya başlar .

Yeterlilik Alanı: Kadın ve erkek rollerindeki değişimi ve farklı meslekleri bilme

Sınıf Düzeyi: İlköğretim ikinci kademe

Süre: Bir ders saati

Araç/gereç: Araştırma materyalleri, dergiler, gazeteler, poster panosu, kalem, kağıt, makas, yapıştırıcı.

Süreç :

• Öğrencilerle geleneksel ve geleneksel olmayan cinsiyet rol-lerini tartışın.

• Öğrencilerden bir kâğıdı 2 sütuna ayırıp bir sütuna Kadın Rolleri diğerine de Erkek Rolleri başlığı koyup, cinsiyetlere göre meslekleri ve rolleri yazmalarını isteyin.

• Listeleri tahtaya yapıştırın.

• Erkek öğrencilerden listeye bakarak bir kadın mesleği/rolü seçip araştırma yapmalarını isteyin. Kız öğrencilerden de aynı şekilde erkek meslek-rollerinden bir tanesini seçip araştırmalarını isteyin. Her bir öğrenciden karşı cins için belirlediği meslek-rolle ilgili, eğitim gereksinimleri de dâhil, en az 3 farklı özellik araştırmalarını isteyin.

• Öğrencilerden dergi ve gazetelerden seçtikleri mesleklerle ilgili resimler bulup oluşturacakları postere bu resimleri yapıştırarak araştırmaları sonucu elde ettikleri meslek-rol özelliklerini yazmalarını isteyin.

• Öğrencilerle çoğu mesleğin kadın ve erkekler tarafından yapılabileceğini konuşun.

• Sınıfı gruplara ayırın. Bu gruplarda kız ve erkeklerin bu-lunmasına dikkat edin.

• Gruplardan geleneksel olarak erkek mesleği sayılan işlerde çalışan kadınların yaşayabilecekleri zorlukları ve geleneksel olarak kadın mesleği sayılan mesleklerde çalışan erkeklerin yaşayabilecekleri zorluları bulmalarını isteyin.

• Takımların buldukları problemleri sınıf içerisinde paylaşmalarını isteyin.

Değerlendirme: Öğrencilerin yaptıkları araştırma, oluşturdukları poster, takım çalışmaları sonucu ve sınıf içi paylaşımlardan sonra meslek ve cinsiyet kalıp yargıları açısından düşüncelerinin değişip değişmediğini değerlendirmeleri istenir.

Kaynak: Oklahoma State Department of Career and Technology Education. Career Activity File: Counseling Tools for Guidance Program , K-12 Eric Document ED 473659.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir